/Files/images/vihovna_robota/74278429_537193763779797_8577575282439880704_n.jpg

Тема виховної роботи у Новобаварському районі у 2020/2021навчальному році:

«Національно – патріотичне виховання як складова частина сталого розвитку особистості»

Метою виховання є становлення морально – духовної, життєво компетентної особистості, яка успішно реалізується в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал.
Виховна мета є спільною для всіх ланок системи виховання і критерієм ефективності виховного процесу.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВИХОВНОЇ СИСТЕМИ НА 2020/2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК:

• формування особистих рис громадян України, національної свідомості та самосвідомості учнів;

• виховання духовної культури особистості;

• виховання поваги до Конституції, законодавства України, державної символіки;

• утвердження принципів загальнолюдської моралі на основі відновлення історичної пам’яті;

• виховання свідомого ставлення до навчання, розвиток пізнавальної активності і культури розумової праці;

• формування творчої працелюбної особистості, виховання цивілізованого господаря;

• забезпечення повноцінного фізичного розвитку учнів, охорони та зміцнення здоров'я;

• формування екологічної культури учнів, гармонії її відносин з природою;

• посилення уваги до питань морально-етичного виховання, створення системи успішної профілактики у поведінці учнів;

• організація педагогічно-доцільної системи учнівського самоврядування;

• забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості відповідно до її інтересів та суспільних вимог;

• підвищення соціального статусу виховання у системі освіти закладу, зміцнення й розвиток виховних функцій закладу;

• забезпечення взаємодії закладу з усіма соціальними інститутами, дотичними до виховання дітей та учнівської молоді, розширення складу суб’єктів виховання, посилення координації їхніх зусиль;

• посилення ролі сім’ї у вихованні дітей, зміцнення її взаємодії з навчальним закладом;

• розвиток учнівського самоврядування у закладі, використання нових форм реалізації виховного потенціалу дитячого і молодіжного руху;

• розвиток Руху юних миротворців Новобаварського району міста Харкова;

• розвиток Євроклубу школи;

• оптимізація змісту і форм виховного процесу;

• збереження та покращення фізичного, психічного та соціального здоров’я особистості;

• попередження та локалізація негативних впливів факторів соціального середовища на особистість;

• формування досвіду гуманістичних відносин на основі засвоєння та реалізації в повсякденному житті етичних норм і гуманної моралі.

• сприяння забезпеченню освітньо-культурних потреб дітей, створення умов для їх творчого, інтелектуального, духовного та фізичного розвитку, виявлення і підтримки талановитих та обдарованих дітей, організація змістовного дозвілля, вдосконалення виховної роботи та розбудови системи позашкільної освіти.

У 2020/2021навчальному році педагогічний колектив Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №162 Харківської міської ради Харківської області працюватиме за темою виховною роботи:

«Виховання творчої гармонійно розвиненої, соціально-активної і національно свідомої людини».
Метою виховання є становлення морально-духовної, життєво компетентної особистості, яка успішно реалізується в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал.

Виховна мета є спільною для всіх ланок системи виховання і критерієм ефективності виховного процесу.

Виховання ґрунтується на таких принципах:

- принцип гуманістичної орієнтації виховання;

- принцип соціальної адекватності виховання;

- принцип індивідуалізації виховання учнів;

- принцип соціального загартування дітей;

- принцип проектування та конструювання виховного процесу;

- принцип цілісності

Кiлькiсть переглядiв: 1574