ТЕМА ХСШ № 162:

«Формування компетентностей учнів через підвищення ефективності уроку в умовах впровадження нових Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти».

МІСІЯ:

Створення умов для самореалізації духовного, інтелектуального та фізичного потенціалу особистості учня.

МЕТА:

Створення закладу з альтернативною формою особистісно-орієнтованого навчання; не відбір найбільш обдарованих, а максимальний розвиток обдарованості кожної дитини.

ЗАВДАННЯ:

Виховання національно свідомої еліти, людей високоосвічених, глибоко патріотичних, здатних працювати нестандартно, індивідуально, орієнтованих на міжнародну співпрацю, ознайомлення з основами менеджменту, економіки, комп’ютерної технології, таких, що володіють іноземною мовою на рівні, визначеному міжнародними стандартами.

ЗМІСТ:

Поєднання досвіду вітчизняної психолого-педагогічної освіти з найкращими зарубіжними технологіями.

МЕТОДИ РОБОТИ:

Формування свідомості особистості, прищеплення норм громадянської поведінки, стимулювання, метод контролю, самоконтролю та само оцінювання, активізація навчальної, пізнавальної, розливальної та виховної діяльності на уроці.

КУЛЬТУРНІ ПОСТУЛАТИ:

Головний напрямок діяльності педагогічного колективу школи – моральне виховання особистості, забезпечення високої мотивації саморозвитку дитини.

Необхідна умова ефективності школи – творча діяльність кожного педагога.

Середовище реалізації моделі випускника – демократичні відносини в педагогічному колективі.

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ:

Розробка та впровадження системи морального розвитку особистості, особистісно-орієнтованого навчання та колективної творчої діяльності.

Кiлькiсть переглядiв: 1399