Закон України "Про благодійництво та благодійні організації"

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку отримання благодійних(добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування"

Наказ Міністерства фінансів України від 25.09.2015 №840 «Про затвердження Змін до деяких Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку для суб’єктів державного сектору»

Наказ Міністерства фінансів України від 12.10.2010 №1202 «Про затвердження Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (НП(С)БО) в державному секторі 121 «Основні засоби» та 123 «Запаси»»

Наказ Міністерства фінансів України від 26.06.2013 №611 «Про затвердження плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядок його застосування» та «Про затвердження Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями бюджетних установ»

Лист МОН "Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних та спонсорських внесків

Лист Міністерства освіти і науки України від 09.04.2012 № 1/9-272 "Щодо благодійних внесків"

Лист Міністерства освіти і науки України від 05.09.2013 № 1/9-608 "Щодо благодійних внесків"

Положення про батьківські комітети ХСШ № 162

Положення про раду ХСШ № 162

Розрахунковий рахунок

Одержувач: Управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради
код ЄДРПОУ: 02146311
р/рах: UA 268201720314231014301038972 в ДКСУ м. Київ

Прийом благодійних внесків від фізичних і юридичних осіб відбувається виключно на добровільній основі з обов’язковим оформленням відповідної документації та відображенням у бухгалтерськму обліку (лист Міністерства від 9 квітня 2012 року № 1/9-272)

Пам'ятка батькам, які планують здійснити благодійний внесок до навчального закладу

Кiлькiсть переглядiв: 1217