ПРАВИЛА ЧИТАННЯ КНИЖОК

1. Читання книжок навчає нас розуму, замінюючи нам життєвий досвід; крім цього, воно завжди дає нам високу естетичну насолоду. Тому, читаючи книжки, ніколи не поспішайте: нехай навчання буде серйозніше, а насолода глибша.

2. Не можна судити про те, чого не знаєш; тому не називайте книжку нудною, якщо ви не прочитали її до кінця.

3. Коли ви захоплені книжкою, коли вона володіє вами цілком, намагайтеся бути по змозі уважними, бо це найвищий момент у читанні, і в жодному разі не поспішайте, не «ковтайте книжки»; читання поспіхом, коли враження змінюють одне одного, притупляє почуття, і ви не дістанете від книжки всього, що вона могла вам дати.

4. Під час читання жодного слова із книжки не повинно бути пропущено. Особливо шкідливо робити пропуск, «ковтати по книжці» в найцікавіших місцях.

5. Передчасно не намагайтеся дізнатися про розв'язку книжки, від цього увага слабне, інтерес до книжки зникає.

6. Зміст книжки - це священна власність того, хто її написав; дуже часто письменник створює книжку з великими зусиллями. Тому завжди знайте і твердо пам'ятайте ім'я автора, який написав книжку, інакше читання скидатиметься на крадіжку.

7. Читання - це праця, корисна й приємна. А звичку до всякої праці набувають лише постійними вправами. Тому читайте завжди і всюди, де тільки є для цього можливість, -тоді читання стане вашою звичкою, а вона є ознакою висококультурної людини.

8. Під час читання жодне слово, речення не повинні залишатися незрозумілими. Тому завжди звертайтеся до словника. Тільки тоді читання буде навчанням.

9. Не розтягуйте без потреби читання однієї книжки на дуже довгий час.

10. Читання лежачи дуже шкідливе для очей, та й увага, як так читати, завжди слабне.

11. Свято бережіть книжки.

Іван Огієнко


Правила користування бiблiотекою

В библиотеке.

Літературне читання в початковій школі

1. Вашуленко, О. Читацька компетентність молодшого школяра: теоретичний аспект [Текст] / О. Вашуленко // Початкова школа. — 2011. —№ 1. —С. 48-50.

2. Вачева, Т. І. Інтегрований урок читання й образотворчого мис­тецтва «Прийди, весно, з радістю!» [Текст] / Т. І. Вачева // Початко­ве навчання та виховання. — 2007. — № 4. — С. 12— 14.

3. Елективний курс «Читання». 1—4 класи. — Харків : Вид. група «Основа», 2011. — 109 с. — («Б-ка ж-лу «Початкове навчання та вихо­вання» ; вип.8).

4. Зобнина, М. А. Внимательный читатель — маленький исследо­ватель // Начальная школа. Плюс до и после. — 2008. — № 6 — С.45-51

5. Коваленко, Л. Чинники, що впливають на якість розуміння тексту учнями 4-х класів / Л. Коваленко, Т. Казиміренко, Л. Стадник // Управління освітою. — 2008. — № 29. — Вкладка. — С. 2 — 4.

6. Мала, О. О. Цикл уроків читання в 2 класі «Буду я природі дру­гом: милуюся, оберігаю, прикрашаю...» / О. О. Мала // Початкове навчання та виховання. — 2007. — № 1. — С. 14 — 24.

7. Орехова, Г. І. Уроки українського читання з елементами етики в 4 класі «Образ матері в різних видах мистецтва» [Текст] / Г. І. Оре­хова // Початкове навчання та виховання. — 2007. — № 3. — С. 6 — 7.

8. Рейс, Г. А. Формирование читательских учений и развитие ху­дожественного вкуса младших школьников / Г. А. Рейс, Т. А Лихачева // Начальная школа. Плюс до и после. — 2008. — №11. — С. 32 — 38.

9. Рудакова, Т. І. Інтегрований урок з українського читання, на­родознавства та музики у 4 класі «Шевченко великий співець Украї­ни» [Текст] / Т. І. Рудакова // Початкове навчання та виховання : на-ук.-метод. журн. — 2007. — № 5. — С. 14— 16.

10.Савченко, О. Я. Методика читання у початкових класах : по-сіб. для вчителя / ОЯ. Савченко. — К. : Освіта, 2007. — 205 с.

11.Савченко, Т. О. Урок позакласного читання «Весна прийшла!» / Т. О. Савченко // Початкове навчання та виховання. — 2007. — № 4. — С.4-5.

12.Соболева О. В. Беседы о чтении : [к проблеме понимания тек­ста] // Начальная школа. Плюс до и после. — 2007. — № 8 — 12; 2008. — № 1,3, 4, 6, 9,11.

13.Стадник, Л. Читаемо, думаючи, і думаємо, читаючи : [про впровадження технології визначення за допомогою тестів рівня сформованості умінь читання та розуміння тексту учнями 4-х кл. з урахуванням міжнародного досвіду] / Людмила Стадник // Почат­кова школа. — 2010. — № 2. — С. 47 - 49.

14.Тимінська, Н. Урок-телепередача : (Читання, 2 клас): [урок на тему: О. Буцень «Чи є зима?»] / Н. Тимінська // Початкова школа. — 2010. — №2. —С. 57-59.

15.Ткачук, Г. Уроки літературного читання за творами Лесі Укра­їнки як засіб формування читацької самостійності [Текст] / Г. Ткачук // Початкова школа. — 2011. — № 2. — С. 20-25.

Щорічні премії: визначено кращих

Премія Президента України «Українська книжка року»

Премія Президента України «Українська книжка року» присуджується щоріч-: но до Дня працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження з метою : відзначення авторів, видавництв та видавничих організацій, які зробили значний і внесок у популяризацію української книжки та розвиток вітчизняної видавничої і справи.

2 лютого 2012 року Комітет зі щорічної премії Президента України «Україн-: ська книжка року» простою більшістю голосів визначив видання, яким пропону-: ється присудити премію Президента України «Українська книжка року»:

> у номінації «За видатні досягнення у галузі художньої літератури» — ви-: дання «Сни Ганса Християна» у переказі Лесі Вороніної з ілюстраціями Катерини і Штанко;

> у номінації «За вагомий внесок у розвиток українознавства» — видання і «Опішнянська мальована миска другої половини XIX - початку XX століття» (ви-: давничий проект «Шедеври українського гончарства»), автор-упорядник Олесь і Пошивайло, художник Юрко Пошивайло;

> у номінації «За сприяння у вихованні підростаючого покоління» — видання і «Грюнвальдська битва — битва народів»; автори: Альфредас Бумблаускас (Литва), : Ігор Марзалюк (Білорусь], Борис Черкас (Україна).

Премія Кабінету Міністрів України імені Лесі Українки

Премія Кабінету Міністрів України імені Лесі Українки за літературно-мис-: тецькі твори для дітей та юнацтва присуджується щороку до дня народження Лесі і Українки — 25 лютого за твори, які сприяють вихованню підростаючого поколін-: ня у дусі національної гідності, духовної єдності українського суспільства та здобули широке громадське визнання.

14 лютого 2012 року Комітетом з присудження урядової премії з 67-ми робіт : визначено лауреатів Премії за 2011 рік:

> у номінації «Літературні твори для дітей та юнацтва» більшість голосів і отримав роман Юрія Логвина «Таємна перлина»;

> у номінації «Художнє оформлення книжок для дітей та юнацтва» лауреа-: тами стали художниці Людмила Кириленко та Олена Зеркалій з ілюстраціями до : книги Томаса Мелорі «Легенди про короля Артура» (літературний переказ А. Клі-: мова);

> у номінації «Театральні вистави для дітей та юнацтва» перемогу здобув і Харківський державний академічний театр ляльок ім. В. Афанасьєва за лялькову : виставу за творами А. Шмідт «Про принців і принцес» режисера-постановника ! Оксани Дмитрієвої та художника-постановника Наталії Денисової;

> у номінації «Кінотвори для дітей та юнацтва» переміг анімаційний фільм : «Маленький великий пес» режисера Людмили Ткачикової, художника-постановника Наталії Чернишової.

Вручення нагород відбулося 25 лютого — до дня народження відомої україн-I ської поетеси та драматурга Лесі Українки.

Валентина Здановська

Кiлькiсть переглядiв: 133